Hỗn Đồng và những lỗi đồng tránh phạm phải

Các bạn thân mến, sở dĩ tôi viết bài này vì nhiều bạn Tân đồng may mắn gặp được người thầy tâm đức, hiểu biết phép tắc và tận tình chỉ dạy đồng con trước khi lên sập hầu cha hầu mẹ nên ít bị lỗi đồng, nhưng cũng có một số các bạn không được thầy chỉ dạy, nếu có hỏi thầy có khi còn bị mắng hoặc buông câu: cứ lên sập khắc biết cách hầu. Nếu cứ lên sập biết hầu thì cần gì phải có thầy nữa bạn nhỉ.

Tượng Cô Bơ Bông Hàn Sơn

Có người do linh hồn từ nhiều kiếp đã hầu hạ nhà ngài nên khi lên sập họ đã thông thạo lề lối ít bị lỗi, còn lại thì đa số lên sập lóng ngóng, nhất là các bạn đồng Dương nếu không có sự chỉ dạy của đồng thầy thì khó tránh hỗn đồng. Các cụ đồng xưa khi mở phủ không bao giờ đưa đồng con ra mở phủ ở đền to phủ lớn để tránh lỗi đồng, hỗn đồng, các Thầy mở phủ tại bản điện của đồng thầy để dạy đồng con lề lối phép tắc theo kiểu đóng cửa dậy con, sau 3 năm khi con đã nhuần nhuyễn thông thạo mới dẫn con đi toả bóng ở đền to phủ lớn.

Thậm chí có thầy còn cẩn thận trong vấn mở phủ có hai chiếu hầu, 1 chiếu là đồng thầy hầu làm mẫu, 1 chiếu đồng con hầu theo. Có rất nhiều kiểu hỗn đồng, lỗi hay phạm nhất là tung tiền vào mặt cha mẹ, các bạn tân đồng khi đi dự hầu hoặc xem video hầu trên mạng thấy đồng khác làm vậy thì học theo hoặc các bạn nghĩ đơn giản tung tiền vào ban Công đồng là ban lộc cho bản đền.

Lộc cha mẹ không thiếu đâu cần mấy đồng lẻ ném vào mặt tượng, ban thờ như vậy, bản chất của việc ban tiền khi hầu là gì, tiền chỉ là hình thức ban lộc của nhà ngài, lộc ở đây không phải là mệnh giá tiền to hay bé, lộc nhà ngài ban là lộc bình an, sức khoẻ, an vui…vì vậy thanh đồng là cái ghế để nhà ngài thị hiện hãy ban lộc thay bằng việc ném tiền lên ban công đồng hãy phát lộc cho cung văn tứ trụ hầu dâng và bách gia trăm họ cùng hoan hỷ.

Dùng khăn phủ diện Mẫu vàng cũng là hỗn đồng, các bạn cho rằng dùng khăn vàng vì bóng Phật về chứng để hầu Mẫu vì Mẫu là bồ tát, trong khi đó Phật lại không ngự đồng thì về “chứng” ở đâu?, hoặc có bạn thì tung khăn hầu Mẫu, Mẫu trăm công nghìn việc mà lại giáng bản đền bản điện để ngự vào cái xác phàm của chúng ta? Quốc có quốc pháp gia có gia quy, phép tắc xưa nay có ai dám tung khăn hầu Mẫu ngoại trừ những kẻ loạn đồng.

Hỗn đồng khác nữa là chĩa đao, gươm vào cha mẹ, hoặc có bạn say đồng ngồi quay lưng vào cha mẹ để hút thuốc, ngự tửu, có bạn dẫm cả vào váy ngã bổ chửng trên sập hầu, có bạn thì nhảy tung cả váy áo, tân đồng nhảy, tứ trụ nhảy khách dự múa may hò reo, còn đâu là uy nghiêm nữa, lòng tôi thật đau xót cho đạo Mẫu chúng ta ngày càng tha hóa, bảo sao người ngoài không buông những câu cay nghiệt đồng điên bóng rồ. Tôi mong rằng các bạn nếu vô tình hay hữu ý đọc bài này hãy cố gắng tránh phạm phải những lỗi không đáng có như trên.

Các bạn lên sập hầu là rũ bỏ nhưng tạp niệm, mang thân – tâm – ý thanh tịnh hầu hạ nhà ngài. Giữ gìn nét đẹp tâm linh dân tộc chính là trách nhiệm và niềm tự hào của tôi và các bạn.

Thanh Lam

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...