Văn khấn lễ Giao thừa ngoài trời

Nam mô a di đà phật! ( 3 lần ) 

Kính lạy:

– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.

– Con kính lạy Đương niên Thiên quan (năm nào khấn danh vị của vị Hành khiển năm ấy) năm…………

Tra cứu danh vị các quan Hành Khiển cùng các vị phán Quan năm tại đây

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm:  ……………………

Tín chủ (chúng) con là:………………………………

Ngụ tại: …………………..

Phút thiêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, Tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế chí đức Tôn Thần trên vâng mệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi Tân Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Phật thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

– Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cai Thiên Quan Việt Vương hành khiển, Thiết Bá chi thần, Thành Tào phán quan.

– Ngài đương niên Thiên Quan Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phán Quan.

– Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa. Ngài định phúc Táo Quân. Ngài Phúc Đức Chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long mạch Tài Thần. Ngài bản gia Táo Quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù- Dương trợ, sở nguyện như ý, sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Tìm hiểu: Văn khấn lễ giao thừa trong nhà

Theo Văn Khấn Nôm Truyền Thông

Tham khảo: Thời khắc giao thừa 

Tham khảo Danh vị 12 vị Hành Khiển theo năm:

– Năm Tý: Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

– Năm Sửu: Triệu Vương hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

– Năm Dần: Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

– Năm Mão: Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liễu Tào phán quan.

– Năm ThìnSở Vương hành khiển, Hỏa tinh chi thần, Biểu Tào phán quan.

– Năm Tỵ: Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tào phán quan.

– Năm Ngọ: Tần Vương hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tào phán quan.

– Năm Mùi: Tổng Vương hành khiển, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tào phán quan.

– Năm Thân: Tề Vương hành khiển, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tào phán quan.

– Năm Dậu: Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan.

– Năm Tuất: Việt Vương hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tào phán quan.

– Năm Hợi: Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phản quan.

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...