căn đồng

căn đồng

Căn đồng bốn phủ

1- Tìm hiểu về chữ căn Căn vốn có nghĩa là gốc rễ (rễ cây);nó còn có nghĩa để chỉ căn do (nguyên nhân) của sự vật hiện tượng.Số là số mệnh;số phận của con người.Quả là kết quả có được theo Luật Nhân quả.Dân gian cho rằng số mệnh con người…
Đọc thêm...