Quả cầu Phong Thủy Gỗ Nu Bách Xanh

Quả cầu Phong Thủy bằng Gỗ:

Kích thước 18 cm

Mô tả

Quả cầu Phong Thủy Gỗ Nu Bách Xanh dùng để sinh vượng vận quý nhân, để hỗ trợ tốt cho tài vận và công danh.