Quả cầu Phong Thủy Gỗ Nu Bách Xanh

    Quả cầu Phong Thủy bằng Gỗ:

    Kích thước 18 cm