Chuỗi Tràng 108 hạt

Chuỗi Trang hạt sử dụng gỗ Bách Xanh. Chuỗi vòng 108 hạt không chỉ là một vật trang sức mà còn là một phương tiện tu tập của Phật giáo giúp người dùng dễ dàng chú tâm hơn khi niệm Phật, cầu nguyện.

Danh mục: